ZÁŠTITA

Nad X. ročníkom Medzinárodného neurorehabilitačného kongresu ReuroRehab 2020 záštitu prevzali:

doc. Ing. Jaroslav Demko CSc. - rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku

prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. - dekan Fakulty zdravotníctva KU v Ružomberku

MUDr. Peter Vaněk - riaditeľ ÚVN FN Ružomberok