TEMATICKÉ ZAMERANIE KONGRESU

 • Asistovaná robotizovaná rehabilitácia u pacientov po cievnej mozgovej príhode, s Parkinsonovou chorobou, so sclerosis multiplex a ostatnými neurologickými ochoreniami
 • Ergoterapia v neurológii, psychiatrii a v geriatrii
 • Ergoterapia, fyzioterapia, rehabilitácia, balneoterapia a logopedická starostlivosť o pacientov so scerosis multiplex a NCMP
 • Detská neurorehabilitácia
 • Logopedická starostlivosť o neurologických pacientov
 • Miesto biofeedbacku v liečbe a rehabilitácii neurologických pacientov
 • Kazuistiky pacientov s využívaním neurorehabilitácie v rámci komplexnej starostlivosti
 • Komplexná rehabilitácia Parkinsonovej choroby
 • Neurorehabilitácia dysfágie, využívanie biofeedbacku v liečbe neurogénnej dysfágie
 • Neurorehabilitácia vo svete a na Slovensku
 • Rehabilitácia motoriky človeka
 • Význam neurorehabilitácie u pacientov s neuromuskulárnymi ochoreniami, so spinálnymi léziami a u pacientov po neurochirurgických zákrokoch
 • Nové trendy v neurorehabilitácii, neuropsychologickej rehabilitácii, pedagogike a sociálnej starostlivosti o neurologických pacientov
 • Vertebrogénne ťažkosti a neurorehabilitácia, nešpecifické bolesti chrbta
 • Význam ortopedicko - protetických pomôcok a protéz, dvíhacích a transportných systémov napomáhajúcich rehabilitácii neurologických pacientov
 • Sesterská sekcia
 • Varia