Predbežný program

Štvrtok 3. 12 .2020

08:00 - 18:00 hod. - prezentácia účastníkov

10:00 - 10:30 hod. - príhovor pozvaných hostí

10:30 - 10:45 hod. - otvorenie kongresu a privítanie hostí - MUDr. Štefan Madarász, PhD., predseda organizačného a vedeckého výboru kongresu

10:45 - 12:00 hod. - pozvané prednášky

12:00 - 13:30 hod.- obedná prestávka

13:30 - 16:00 hod. - prednášky

16:00 - 16:30 hod. - prestávka s občerstvením

16:30 - 18:00 hod. - prednášky

19:00 - 22:00 hod. - spoločenský večierok v "Panskom dome" - v prípade záujmu zo strany účastníkov kongresu

Piatok 4. 12. 2020

09:00 - 11:00 hod. - pozvané prednášky

11:00 hod. - 11:30 hod. - prednášky

11:30 hod. - 13:00 hod. - obedná prestávka

13:00 hod. - 15:30 hod. - prednášky

15:30 - 16:00 - prestávka s občerstvením

16:00 - 17:45 hod. - prednášky

17:45 hod. - 18:00 hod. - ukončenie kongresu