POZOR! ZMENA TERMÍNU KONGRESU!

Vážené kolegyne, váž. kolegovia, milé dámy a páni! 


Organizačný výbor medzinárodného kongresu NeuroRehab2020 s ľútosťou oznamuje, že pre nepredvídateľnú situáciu šírenia sa Coronavírusu a s stým súvisiace očakávatelné obmedzenia z preventívnych dôvodov sme nútený termín konania X. medzinárodného kongresu NeuroRehab 2020 presunúť na neskoršie obdobie. Náhradný termín spomenutej konferencie bude včas oznámený. Predpokladaný termín konania kongresu je zatiaľ 

8. - 9. 4. 2021. 

Za nepríjemnosti nie nami spôsobenými sa hlboko ospravedlňujeme. 

V Ružomberku.

Dňa 12. 11. 2020

MUDr. Štefan Madarász, PhD.

Predseda organizačného výboru NeuroRehab 2020

Zdroj: https://www.uvzsr.sk