POZOR! PREDĹŽENIE DEADLINE!

Váž. kolegyne, kolegovia!

Dovoľujeme si vás upozorniť na zmenu termínov!

Programový a organizačný výbor kongresu NeuroRehab2020 sa rozhodol predĺžiť termín prihlásenia sa na kongres a na prijímanie abstraktov prác zaslané e-mailom na adresu predsedu organizačného výboru kongresu NeuroRehab 2020 do 17.11.2021 na 

e-mail: madaraszs@gmail.com 

Tešíme sa na stretnutie s Vami v Ružomberku!

MUDr. Štefan Madarász, PhD.

Predseda organizačného výboru kongresu

prednosta Neurologickej kliniky

ÚVN SNP FN Ružomberok

Web: www.neurorehab2020.sk

e-mail: neurorehab2020@gmail.com