Organizačný výbor

MUDr. Madarász Štefan, PhD. - predseda organizačného výboru

doc. MUDr. Hudáková Zuzana, PhD. - vedúca KF FZ KU, Ružomberok

PhDr. Droppová Zuzana

Bc.  Komár martin

Mgr. Kucbelová Anna

Mgr. Mihaldová Ivana

Mgr. Priesolová Zuzana

Mgr. Priesolová Viera

Mgr. Šedek Michal

Mgr. Talapková Veronika 


SEKRETARIÁT KONGRESU

NEUROPREVENT o.z.

MUDr. Štefan Madarász, PhD.

predseda organizačného výboru kongresu

Neurologická klinika

ÚVN SNP FN Ružomberok

03401 Ružomberok

e-mail: madaraszs@gmail.com 

mobil: +421 905 961 268