Ďakujeme sponzoromRidop - zdvíhacie zariadenia a pomôcky pre imobilných